Regels van goed gebruik

Rechtspreventie is betrouwbaar, uw gesprek wordt niet beluisterd door derden. Ook registreert Rechtspreventie geen gebruikersgegevens anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de service. Rechtspreventie erkent echter geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel zoekraken danwel beschadigd raken van een gesprek.

Rechtspreventie erkent dat er privacy-issues verbonden zijn aan een eerlijk gebruik van deze dienst, maar veronderstelt deze bekend bij de gebruiker, de beller. Voor de volledigheid verwijzen wij de gebruiker op de wet ter bescherming van de privacy. Rechtspreventie adviseert u dan ook gebruikers altijd te vermelden dat het gesprek wordt opgenomen.

Rechtspreventie erkent geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik door een gebruiker, immers het opnemen van een gesprek, danwel digitaal of analoog kan op meerdere manieren en is niet voorbehouden aan de dienst Rechtspreventie alleen.

Opgenomen gesprekken zijn geen eigendom van Rechtspreventie echter is dupliceren danwel openbaar maken van gesprekken met anderen aan regels gebonden. Rechtspreventie erkent geen aansprakelijkheid voor publicatie van gesprekken en diens gevolgen.

Bij aantoonbaar misbruik van de dienst zal aangifte gedaan worden bij de autoriteiten.

Rechtspreventie en haar leveranciers zullen nimmer gesprekken beluisteren, danwel gespreksgegevens langer bewaren dan de gestelde termijn.

Kijk hier voor de complete disclaimer